Burun Tıkanıklığı Neden Olur?
Burun tıkanıklığı burundan rahat nefes alamama olarak tarif edilir.  Burundaki bu solunumsal problemleri dört ana başlıkta değerlendirelim.

  • Septum devisyonu
  • Konka hipertrofisi
  • Nazal valv problemleri
  • Eksternal nazal valv

Burun Tıkanıklığı Tedavisi

Burun boşluğunu ikiye ayıran kıkırdak ve kemik yapıdan oluşan yapıya septum denilir. Bu yapının amacı burun boşluğunu iki eşit yapıya ayırmak ve iki hava kanalından da eş akımda havanın vücuda girmesinin sağlanmasıdır. Bazen bu yapıda eğrilikler olabilir. Bu eğrilikler burun içindeki hava boşluklarının dengesini bozar ve solunum problemlerine yol açabilirler. Bu septal eğriliklere septum deviasyonu denir. Bu septal eğrilikler kişinin normal yaşantısını etkileyebilir ya da efor anında zorlanmasına yol açabilir. Ayrıca verimli uyku olmaz. Kişi sabahları yorgun kalkar.

Septum Deviasyonu

Septum deviasyonu, toplumda %15-30’a yakın bir oranda görülebilir. Ama tüm olgular aynı derecede değildir. Eğer hafif bir septal deviasyon varsa kişiler çoğu zaman bu durumun farkında bile olmaz. Çünkü bu minimal deviasyon kişinin hayatını etkilemez. Ama devisyon ağır ya da birkaç seviyede ise tablo ağırlaşabilir. Normal hareketsiz halde ya da uykuda bile solunumsal problemler ön planda olabilir.

Septum Deviasyon AmeliyatıBurun tıkanıklığı

Septal eğrilik burun içindeki boşlukta asimetrilere yol açar. Çünkü burun içinde eğri olan tarafta hava boşluğu daralır ve kişi bu hava boşluğundan rahat nefes alamaz. Tam tersine eğri olmayan tarafta ise hava boşluğu genişler. Vücut hava boşluğunun her iki tarafta eşit olmasını düzeltmek için geniş olan taraftaki hava boşluğundaki konka denilen burun içi etlerini büyüterek her iki taraftaki hava akımını dengelemeye çalışır. Çünkü dar olan hava boşluğu genişleyemeyeceği için kampansatuar olarak geniş olan taraf daralır. Böylece her iki taraftaki hava akımı dengelenirken beraberinde her iki burun boşluğu da daralmış olur. Bazen burun içindeki bu septal eğrilik birden fazla bölgede ve S şeklinde olabilir. Bu sefer yukarda tariflediğimiz değişiklikler burun içinde iki planda oluşur. Yani aşağı seviyede eğri olan tarafın ters tarafındaki burun et büyürken, yukarı seviyede ise alt seviyede et büyümesi olan tarafta septal eğrilik baş gösterir. Yine çaprazında burun eti et büyümesi görülür. Bu et büyümesi yani konka hipertrofilerinin ne deni burun içini eşitlemeye çalışmasıdır. Bu yapıların büyümesi septal eğrilikle alakalıdır. Bu yapılar septal eğriliği düzeltmeden tedavi edilirse kişiler fayda görmez, kısa bir süre sonra bu yapılar tekrar büyür. Çünkü önemli olan konka hipertrofisinin nedeninin tespit etmek, ona göre tedavi düzenlemektir. Eğer alerjiye bağlı ise alerji için tedavi, kronik sinüzite bağlı ise sinüzite bağlı septum deviasyonuna bağlı ise septum deviasyonu düzeltilmelidir. Nedene yönelik olmayan tedaviler kalıcı olmaz.

Septum deviasyonun tek tedavisi ameliyattır. Ameliyata septoplasti ya da submukozal rezeksiyon (SMR) yapılır. Bu ameliyatta septumdaki eğri kısımlar çıkarılır ve alınan kıkırdak yapılar kalan diğer eğri yapıların ya da gerekliyse nazal valvin onarımında kullanılır. Septum dorsalinde ve kaudalinde 2 cm lik L çatı mutlaka korunmalıdır. Yoksa burun dinamiği bozulur ve burunda çökmeler oluşabilir. Septumun L çatısı olan kısmındaki eğrilikler çıkarılmaz. Bu bölgedeki eğrilikler kıkırdak destekleri ile tedavi edilmelidir.

Septum Deviasyon Ameliyatı ve EstetikBurun tıkanıklığı ameliyatı

Burundaki nefes alma bozuklukları düzeltilmesi için hazır ameliyat olmuşken aynı anda burundaki şekil bozukluklarının da düzelmesini isteyen hasta grubu hiçte azımsanmayacak düzeydedir. Bu durum aslinde bizim içinde tercih sebebidir. Çünkü burun içinden çıkarılan kıkırdak ve diğer yapılar burnun yapılandırılması için kullanım olanağı sunar.

Bu yüzden hem burun estetiği hem de burun tıkanıklığı ameliyatlarının aynı operasyonda yapılması daha başarılı ve daha iyi sonuçlar elde edilmesine yardımcı olur.

Konka hipertrofisi- Burun Eti Ş,şmesi

Konka hipertrofisi, septum deviasyonu ile beraber görülen ve solunumsal problemlere yol açan diğer bir durumdur. Tedavisinde altta yatan hastalık ya da problem de tedavi edilmelidir.

Burun Eti Tedavisi

Büyümüş konkalar radyofrekans yöntemi ve lateralizasyon ile hem küçültülür hem de bir miktar burun boşluğundan dışa doğru alınır. Bu sayede hava boşluğu tekrar eski hacmine kavuşmuş olur.

Nazal Valv Darlığı

Diğer bir burun tıkanıklığı sebebi de nazal valv problemidir. Nazal valv septumun dorsali ile burun yan duvarları arasındaki açıdır. Bu açı 10-15 derecedir. Bu açı bazen tek ya da çift taraflı olarak kapanabilir. Bu durumda burun tıkanıklığının artmasına katkı sağlar. Burun iç ya da dış eğriliklerinde genelde nazal valv açısı daralır.

Nazal Valv Cerrahisi

Nazal valv problemlerinin tedavisi cerrahidir. Nazal valv problemlerinin düzeltilmesi için uygulanan ameliyatta burun içinden elde edilen ince kürdan şeklindeki kıkırdaklar ya da hastanın kendi üst lateral kıkırdaklarının içe bükülmesi ile elde edilen yapılar nazal valv bölgesinin genişletilmesi amacı ile kullanılırlar. Bu sayede nazal valv bölgesi genişletilmiş olur, özellikle zorlu ekspiriyumda oluşan kollapsların önüne geçilmiş olunur.

Nazal Valv Ameliyatı

Son olarak eksternal nazal valvin kapanmasıda solunum problemlerinin artmasına katkı sağlar. Eksternal nazal valv burun boşluğuna giriş bölgesidir. Bu bölgedeki boşluğu tıkayıcı ya da daraltıcı oluşumlar nefes alma problemlerine yol açar. Bu nedenler doğumsal ya da geçirilmiş rinoplasti gibi birçok nedene bağlı olabilir. Tedavisi cerrahidir. Obstrüksiyon yapan nedene yönelik tedavi planlanır.

İleri Derece Septum Sorunu

Burundaki septal eğrilikler bazen burnun eksternal eğrilikleri ile beraber olabilir. Bu durum burun tıkanıklığı problemlerini artırabilir. Burundaki septal eğriliğin tek başına düzeltilmesi optimum sonucu vermeyebilir. Çünkü dıştan olan eğrilik tam düzeltilmedikçe burnun orta direğini oluşturan septal yapılarda tamamen düzeltilemez. Ayrıca bu olgulara her zaman nazal valv problemlerinin eşlik etmesi kaçınılmazdır. Bu yüzden bu hastalara ameliyat planlanırken özellikle hem burun tıkanıklığı hem de burun dış eğriliğin düzeltilmesi düşünülmelidir. Yoksa tek başına uygulanan septal deviasyon düzeltmelerinden sonra hastada hala nefes alma problemleri devam edebilir.