Liposakşın cerrahi ince borular yardımıyla cilt altı yağların vücuttan alınması işlemidir. Bu işlem vakum yoluyla yağların cilt altından koparılarak kanüller yardımıyla uzaklaştırılmasıdır. Bu işlem öncesinde cilt altına özel bir solüsyon aşılanır. Bu solüsyonun amacı yapılan işlemin daha az dokulara zarar vermesini sağlamaktır. Yağlar verilen solüsyonla karışık eriyik bir çözelti halinde gelir. Yağ aldırma ameliyatı eskiden beri uygulanan bir yöntemdir. Yağ çektirme de en etkili yöntemlerden biridir.

Gelişen teknoloji ile beraber yağ aldırma yöntemlerinde de ilerleme olmuştur. Klasik liposakşın ameliyatı artık neredeyse terkedilmek üzeredir.

liposakşın

Yağ Aldırma Liposakşın Yöntemleri;

Bu yöntemlerin temel amacı cildin kalitesini artırarak daha kontrollü bir şekilde yağ alım işlemini gerçekleştirmektir. Çünkü özellikle ince, çatlak ve gevşek deriye sahip kişilerde klasik yöntemle yağ alımı sonrası ciltte düzensizlikler ve sarkmalar oluşmaktadır. Bu yeni yağ aldırma yöntemlerinin temel amacı bu problemlerin üstesinden gelmektir.

Liposakşın yaptıranlar  ameliyatı yaptıran hastalar en çok ciltte oluşan düzensizliklerden ve ciltteki gevşemeden şikayetçilerdir. Çünkü klasik yöntemle yağ alınabilir , ama ciltte sıkılaşma gözlenmez. Özellikle kol, üst bacak içi, gıdı ve göbek altı gibi cildin ince olduğu alanlar ya da çatlaklı bölgeler en riskli bölgelerdir.

liposakşın ameliyatı sonrası

Liposakşın Sonrası

Normal liposakşın sonrası uygulanan bölgelerde morluk, şişlik ve his azalması oluşur. Bu bölgelerde oluşan bu bulgular zamanla geçer. İşlem sonrası 20-30 gün arası korse kullanmak gerekir. İncelme kişi sanki zayıflıyor gibi haftalar geçtikçe ortaya çıkar. Tam incelme 3-6 aya arası zaman alsa da 3-4 hafta içinde fark edilir incelme ortaya çıkar.

Vücuttan Yağ Çektirmek Liposakşının Zararları

Liposakşın kesi ile yapılan bir ameliyat olmadığı için ciddi yan etki ya da zararı yoktur. Olabilecek en sık yan etki ciltte oluşan düzensizliklerdir. Bu durum ek bir prosedür gerektirebilir. İnfrasonik ve lazer liposuction sık kullanılmasıyla da bu komplikasyonlar ciddi oranda azalmaktadır.

Fazla Vücut yağlarını aldırma için ödenecek ücret farklıdır. Bu ücreti belirleyen en önemli unsur işlemi uygulayacak hekimin deneyimidir. Çünkü kötü uygulanmış bir yağ aldırma işlemi üzücü sonuçlar doğurabilir. Diğer faktörler ise yağ çektirme ameliyatının hangi teknik ile yapıldığıdır. Çünkü lazer ya da infrasonik cihaz kullanımı liposuction kalitesini ve sonucunu artırırken ek maliyet doğurur. Son olarak ta hastane ücretleri işlem ücretine etki eder. Liposakşın fiyatından ziyade sonucu önemlidir. Teknolojik cihazlar ile deneyimli estetik cerrahi uzmanı tarafından yapılan işlemlerin başarı sansı ve hasta memnuniyeti her zaman daha yüksektir.