Göğüslerinin küçüklüğünden şikayet eden hasta grubuna ülkemizde en sık yapılan cerrahi operasyon meme büyütme ameliyatıdır. Ameliyat tüm Avrupa ülkeleri içinde en sık Türkiye’de yapılmaktadır. Bunun nedeni memelerinin küçük olduğu ile başvuran hasta sayısının fazla olması ve bu ameliyat sonuçlarının yüz güldürücü olmasıdır. Bu gurubun çoğunun yapısal olarak memeleri küçüktür. Diğer gruplarda ise kilo kayıpları ve emzirme sonrası oluşan memedeki hacim kayıplarına bağlı gelişir. Bu ikinci grup hastada eğer meme sadece boşalmışsa göğüs büyütme ameliyatı çok başarılı sonuç verir. Ama memede boşalma yanında sarkmada ön plandaysa meme büyütme operasyonuna dikleştirme ameliyatı da eklenmelidir. En optimal sonuç bu iki ameliyatın beraber eş zamanlı yapılması ile elde edilebilir.

Meme Büyütme Ankara

Göğüs büyütme operasyon öncesi iyi bir analiz ve değerlendirilmesinden geçirilmeleri esastır. Meme başı çapı, başı-köprücük kemiği mesafesi, hacmi, şekli, memelerin arasındaki açıklık, memenin taban genişliği, hacminin dağılımı, meme altı kat izi belirginliği, koltuk altı katlantı çizgilerinin durumu, memelerin cep genişliği ve simetrileri çok titiz bir şekilde değerlendirilmelidir. Çünkü uygulanacak ameliyatın başarısı tamamen yapılan bu analizlerin sonucundan etkilenir.

Meme büyütmeMeme ucunun yani memenin kahverengi bölgesinin çapı ortalama 4 cm olmalıdır. Bu çaptan çok küçük meme başına sahip hastalara meme ucu kesisi ile göğüs büyütme ameliyatı yapmak çok zordur. Tersine meme başı çok büyük olan hastalar ise genelde doğum sonrası hacmini kaybetmiş hastalardır. Bu hastalara yapılan implant ile meme büyütme sonrası meme başı daha da büyür. Bu yüzden belki büyütme ve meme başından dikleştirme ameliyatının bu gibi hastalarda beraber yapılması açısından hasta değerlendirilmelidir.

Meme ucu-köprücük kemiği mesafesinin ideali 19 cm’dir. Ama 18-21 cm arası normal kabul edilir. Hastanın boyu, doğum yapıp yapmamasına göre değerlendirilir. Bu mesafenin üzerinde ise memede sarkma da olduğundan bahsedilebilir. Bu gibi durumda meme büyütme ve dikleştirme ameliyatı beraber planlanabilir. Bu mesafenin altında ise o zaman memeler çok yukarıda olacağı için protez seçiminde anatomik protez doğal bir görünüm için öncelikli düşünülmelidir.

Memenin hacmi çok önemlidir. Kişinin ne kadar meme dokusu fazla ise implant hacmi gereksinimi azalır. Ne kadar memedeki doku az ise implant hacmi ihtiyacı artar.

Memelerin ara açıklığı önemlidir. Meme taban genişliği fazla olan ve meme arası açıklığı fazla olan hastalara tabanı geniş olan protezler tercih edilmeli ki, iki meme birbirine büyük oranda yaklaşsın ve meme arası açıklığı kapanabilsin.

Mevcut meme hacminin memedeki dağılımı önemlidir. Genelde mevcut meme dokusu memenin alt kutbunda birikmiştir. Bu gibi hastalara yuvarlak şekilli implant tercih edilirken, memesi tahta gibi olan yani hiç meme dokusuna sahip olmayan hastalara anatomik impantlar tercih edilmelidir.

Meme altı kat izi belirgin olmayan hastalara koltuk altı ya da meme ucu kesisi yöntemi tercih edilmelidir. Çünkü hastanın memeleri tabiri caizse kalem durmaz şekilde olacağı için meme altı izi ayaktayken bile görünebilir. Ama meme altı kat yeriv belirgin olan ve bu kat yerinin değişmesi gerekmeyen hastalar için meme altı  kesisi iyi bir tercih olabilir.

Meme cebinin genişliği önemlidir. Meme cebi olmayan ya da çok az olan hastalara kas altı ptotez tercih edilirken genişlemiş ve boşalmış meme cebi olan hastalara daha çok dual plan protez tercih edilmelidir.

Meme asimetrisi olan hastalar farklı boyda protez tercihleri ya da meme başı eşitlemesi için ek müdahale açısından değerlendirilmelidir.

meme büyume ameliyatı

Göğüs büyütme yöntemlerini 3’e ayırmak mümkündür.

  • Aquafilling ile meme büyütme ameliyatsız; Aquafilling 5-8 yıl kalıcılığı olan hazır bir dolgu materyalidir. Özellikle ameliyatsız büyütme isteyen hastalara uygundur. 100 gr’lık poşetlerde pazarlanır. En sık her bir memeye 100 gr uygulaması yapıyorum. Daha fazla dolgunluk isteyen hastalara 150-200 gr uygulanabilir. Bu yöntemi uygulatmayı düşünen hastalar ameliyat istemeyen ve memelerinde hafif bir dolgunluk artışı isteyen hasta grubudur.
  • Yağ enjeksiyonu ile göğüs büyütme; Yağ enjeksiyonu kök hücre ile uygulanırsa kalıcıdır. Özellikle kendi dokusu ile büyütme isteyen hasta grubuna yağ enjeksiyonu uygulaması iyi bir alternatiftir. Yağ enjeksiyonu uygulaması ile de aşırı dolgunluk elde edilemez. Hafif dolgunluk isteyen hasta grubu için yağ enjeksiyonu uygulamaları tatmin edici sonuçlar verir.
  • Silikon implant ile meme büyütme; Tatmin edici dolgunluk artışı için hala en geçerli yöntem silikon implant ile meme büyütmedir. Kullanılan silikon implanlar Natrella ya da Mentor markadır. İki silikon protez de Amerika menşeli ve FDA onaylı, güvenilir protezlerdir. Yuvarlak ya da damla dediğimiz anatomik formları mevcuttur. Taban çapı ve dışa çıkıklığına göre düşük, orta ya da yüksek profilli seçenekleri mevcuttur. Dış yüzeyi pürtüklü olan protezler düzgün yüzeyli protezlere göre kapsüler kontraktür oranlarının düşük olması nedeniyle tercih edilirler.

Meme Büyütme Ameliyatı

estetik meme büyütmeGöğüs büyütme ameliyatı hastane ortamında genel anestezi ile yapılır. Ortalama 60 dakika süren bir işlemdir. Meme büyüme ameliyatı için üç adet farklı giriş yeri mevcuttur. Meme altı, meme başı çevresi ve koltuk altı kesisi. Hasta doktor ile beraber değerlendirerek en uygun kesi yerini kendi seçebilir. Ben genelde koltuk altı kesisini tercih ediyorum. Çünkü bu bölgeden kesi koltuk altı katlantı izi içinde saklı kalır ve görülmez. Aynı zamanda meme protezinin gerginliği koltuk altına yansımadığı için yara iyileşmesi her zaman daha iyi olur. Meme başı çevresi kesisini çok tercih etmiyorum. Çünkü bu bölge kesileri meme başında hissiyat kaybı ve süt kanallarında harabiyet yaratabilir.

Silikon protez meme içinde 4 farklı plana konulabilir. İlk plan kas altı plandır. Memesinde sarkma olmayan ve az meme dokusu olan her hastaya bence ilk tercih edilecek plan kas altı plandır. Meme cebi bolalmış ve hafif gevşemiş meme olgularına dual plan iyi bir seçimdir. Dual planda protezin üst orta kısmı kas altında protezin alt kısmı ise kas üstünde olur. Bu yöntemin amacı üst polün kas altı yapılarak memenin üst polünde daha fazla doku ile örtülmesini sağlamaktır. Alt polde de meme protezi ile meme cebini aynı planda buluşturmaktır. Meme bezi arkası ya da kas zarı altı planları hemen hemen hiç kullanmamaktayım. Çünkü bu planlarda kas altı uygulamalara göre bir takım dezavantajlar mevcuttur. Bu planda kapsüler kontraktür olasılığı yüksektir. Meme dokusu protezi daha az kapladığı için protez dışarıdan belli olur. Meme Usg tetkikinde meme bezi ile komşuluk gösterdiği için karışıklık yaratabilir. Memeye yük verip sutyen takmayan ya da meme elastikiyeti zayıf hastalarda memede sarkmaya yol açabilir.

Meme Büyütme Ameliyatı Sonrası

meme büyütme ameliyatı sonrasiGöğüs büyütme ameliyatı sonrası kişi genellikle ağrı kontrolü için 1 gün hastanede kalır. Hastanede etkili ağrı kesiciler yapıldığı için pek ağrı problemi olmaz. Göğüste bir baskı ve gerginlik hissi olur. Kişi bir hafta sonra pasif hayatına dönebilir. Göğüs büyütme ameliyatı sonrası spor ve ağır egzersizler 2 ay sonra yapılabilir.

Meme erken dönemde normalden büyük, sert, ayrık ve üst polü dolu gözükür. Zamanla meme bir miktar küçülür, yumuşar, orta hatta yaklaşır ve damla formuna dönmeye başlar. Biz buna doğallaşma süreci diyoruz.

Meme büyütme ameliyatı sonrası komplikasyon oranı diğer estetik prosedürlere göre daha düşüktür. Ameliyat sonrası erken dönemde kan ya da sıvı birikmesi, enfeksiyon ya da küçük meme asimetrileri olabilir. Ameliyat sonrası geç dönemde oluşan komplikasyon kapsüler kontraktürdür. Bu komplikasyonda kas altı protez uygulaması, pürtüklü protez kullanımı ve meme masajı ile minimale indirilebilir.